Loading...

Misyon

Misyon

Spor Bilimleri Derneği, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, atölye çalışmaları ve seminerler aracılığı ile yeni teknikleri duyurarak dünya genelinden toplanılan bilgilerin yaygınlaştırılması için çalışmayı, ayrıca spor bilimlerinde akademik unvan sahibi veya olmak için çaba harcayan üyelerine araştırmalarında yardımcı olmayı veya projelendirilmiş araştırmalara katılarak desteklemeyi, spor biliminin ülkemizde gelişimine yardımcı olmayı, ve bu amaçla ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı aynı zamanda Spor Bilimleri Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ‘nın dış kalite güvencesi ve program akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesini misyon edinmiştir.

Scroll to Top