Loading...

Kısa Tarihçe

Kısa Tarihçe

Dekanlar toplantısının organizasyonunu düzenleyen Spor Bilimleri Derneği adına Prof.Dr. Mehmet GÜNAY ve Prof.Dr. Mitat KOZ'un önerisi ve diğer toplantı katılanlarının bu öneriyi desteklemeleri ile 16 Kasım 2017 tarihinde saat 14.00'de Antalya'da yapılan toplantıda Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi(SPORDEK) kurulmuş ve yönergesi kabul edilmiştir.

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) Yönergesi'ni okumak ve indirmek için tıklayınız.

SPORDEK'in Faaliyet Alanları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Fakültelerin sorunlarını, bilimsel veriler ve ürünler çerçevesinde değerlendirmek,
  • Fakültelerin eğitim-öğretim, araştırma/yayın ve topluma hizemete yöneleik faaliyetlerinin etik çerçevede etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunmak, spor bilimleri alanında verilen eğitimin Türkiye'deki gelişimini teşvik etmek, bu alandaki çekirdek eğitim programlarını oluşturmak,
  • Eğitim (akreditasyon vb.), altyapı (akademik, fiziksel, asgari standartlar vb.), istihdam ve araştırma-yayın ile ilgili konularda bilimsel zeminde politikalar üretmek ve/veya gerçekleştirimesi yönünde gerekli girişimlerde bulunmak,
  • Kalite değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının fakültelerde idari-hukuki ve eğitimsel alt yapısını oluşturmak; bu amaçla kurulmuş kurum7kuruluş ve kurulların faaliyetlerini desteklemek,
  • İlgili toplantılarını ve ilgili kurul toplantıları ile konu ile ilgili çeşitli çalışmaları izlemel, strateji geliştirmek.
Scroll to Top