Loading...

Akreditasyon Süreci

Akreditasyon Süreci

2020-2021 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

 

 •           Müracaat öncesi göz önünde bulundurulması gereken hususlar (ölçütler) için tıklayınız.

           Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar

2020-2021 değerlendirme döneminde SPORAK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen lisans programları 30 Mart 2020 tarihine kadar, SBD’ye başvuru yapmak zorundadır.

30 Mart 2020 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2020-2021 döneminde değerlendirmeye alınmayacaktır.

2020-2021 değerlendirme döneminde ilk kez Genel Değerlendirme başvurusu yapacak kurumlar için başvuru sayısı her bir fakülte/yüksekokul için 4 (dört) program ile sınırlıdır.

           Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki spor bilimleri lisans programları için akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapılabilir.
 2. Başvuru yapan bir programın adında "Beden Eğitimi, “Antrenörlük”, “Antrenörlük Eğitimi", “Spor Yöneticiliği”, “Rekreasyon”, “Egzersiz”, “Spor Bilimleri”, “Engellilerde Egzersiz”, “Engellilerde Spor Eğitim” sözcüklerinden birisi bulunmalıdır.
 3. İlk kez başvuru yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
 4. Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin lisans öğrenimini tamamlayabilmek için kullanabilecekleri çeşitli program seçenekleri bulunması durumunda, bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.
 5. Akreditasyon başvurusu yapan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmakta ve ikinci öğretim programı da mezun vermiş ise, programların değerlendirilmesi şu esaslara göre yapılır:
 • Başvuru hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programın SBD ölçütlerini sağladığını hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadır.

Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler

 • 30 Mart 2020: Yükseköğretim kurumlarının 2020 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları SBD’ ye bildirmesi için son tarih.

 Lisans programları başvuruları Lisans Programı Başvuru Formu doldurularak SBD Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar   sporbilimleridernek@gmail.com  adresine de gönderilmesi önerilir.

Başvuru belgesinin Word halini indirmek için tıklayınız.

 • 10 Nisan 2020: İlk kez başvuru yapan bazı programlardan ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün SBD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 20 Mayıs 2020: SBD tarafından 2020 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 21 Haziran 2020: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak SBD’ye geri gönderilmesi için son tarih.
 • 31 Ağustos 2020: Kurumların 2020 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme raporlarını elektronik ortamda SBD’ye ulaştırmaları için son tarih.
 • 01 Ekim 2020: SBD’ye gönderilen özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin SPORAK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 16 Ekim 2020: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından SBD’ye ulaştırılması için son tarih.

           Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2020-2021 dönemi değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel Değerlendirme (1)

 15.200TL + KDV

 10.700 TL + KDV (iki programa da başvurulduğu takdirde ikinci öğretimin ücreti)

 

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi

2020-2021 döneminde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin; 

 • Yüzde 15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Temmuz 2020 ayı içinde,
 • Yüzde 35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Kasım 2020 ayı içinde,
 • Geri kalanı (Yüzde 50'i) ise, öğretmenlik uygulaması güz yarıyılında olan programlar için değerlendirme ziyareti sonrasında Ocak 2021 içinde tahsil edilecektir.

           Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Genel Değerlendirmesi yapılacak lisans programları: Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 1.0 -2019) belgesinin kullanılması gerekmektedir. Önemli not: Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 1.0 - 2019) belgesinin dikkatle incelenmesi önerilir.

 

SPORAK DEĞERLENDİRME ve AKREDİTASYON TAKVİMİ

 

Tarih 

İşlem 

15 Şubat – 30 Mart 2020

Kurumların SBD’ ye yazılı başvurusu

20 Nisan -  20 Mayıs 2020 

Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi

21 Mayıs – 21 Haziran 2020

Kurumların, kabul mektubunu SBD’ ye yollaması

22 Haziran – 31 Ağustos 2020

Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını SBD’ ye yollaması

01 Eylül - 01 Ekim 2020

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’nun (SPORAK) değerlendirme takımı kurması ve SPORAK’ ın ÖDR ön inceleme yapması: 

-Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilir. 

-Standart yetersizlikleri varsa; kurum bir sonraki dönem başvurabilir.

02 Ekim – 01 Kasım 2020

Öz değerlendirme raporlarının (ÖDR) takımlar tarafından değerlendirilmesi

01 Kasım – 15 Aralık 2020

Kurum ziyareti

16 Aralık 2020 – 1 Mart 2021

Değerlendirme raporunun SPORAK’ a teslimi, SPORAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması

Scroll to Top