Spor Bilimleri Derneği

AnasayfaDernek HakkındaÜyelikÇalışma GruplarıDuyurularSBD KongreBasın OdasıBağlantılarİletişimÜye Girişi

Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Çalıştayı

Derneğimiz tarafından düzenlenen “Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Çalıştayı” 3-4 Mayıs 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

“SPOR BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI” RAPORU
Çalıştaya Abant İzzet Baysal, Anadolu, Ankara, Bartın, Başkent, Çukurova, Ege, Gazi, Hacettepe, Karadeniz Teknik, Kastamonu, Kırıkkale, Orta Doğu Teknik, Sakarya ve Selçuk üniversiteleri olmak üzere toplam 15 üniversiteden 35 kişi katılmıştır.
Çalıştayda Doç. Dr. Canan Koca, “Nitel araştırma ve özellikleri, Nitel araştırma paradigmaları ve bunlara ilişkin temel dönüşümler, Nitel araştırmacının duruşu, Nitel araştırmada veri analizi” konularını detaylı bir şekilde sunmuştur. Dr. Deniz Hünük ise “Nitel araştırma desenleri, Nitel araştırma tasarım süreci, Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik” konularını ayrıntılı bir şekilde aktarmıştır. Çalıştayda “Nitel ve Nicel Makale Değerlendirme”, “Nitel Veri Analizi-Açık Kodlama” ve “Nitel Veri Analizi-Tematik Kodlama” başlıkları altında katılımcıların uygulamalar yapmasına olanak veren etkinlikler de yer almıştır. Çalıştay süresince katılımcılar spor psikolojisi, spor pedagojisi, spor sosyolojisi, spor yönetimi ve engellilerde spor alanlarında, her iki öğretim elemanının yönetiminde bir nitel araştırma tasarımı üzerinde çalışmışlardır.

Dernek Hakkında

Duyurular

Çalışma Grupları

Fotoğraf Galerisi

Kurumlar

Bağlantılar

Basın Odası

İletişim

Üyelik