Spor Bilimleri Derneği

AnasayfaDernek HakkındaÜyelikÇalışma GruplarıDuyurularSBD KongreBasın OdasıBağlantılarİletişimÜye Girişi

Medya Yansıması: Olimpiyat Sonuç Bildirgesi ardından

"Olimpiyat Sonuc Bildirgesi" ardindan medyada yer bulan haberler.

Spor Bilimleri Derneği ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 25 Eylül 2012 tarihinde H.Ü.Beytepe Yerleşkesi'nde düzenlenen "2012 Olimpiyat Oyunları Değerlendirme Toplantısı" ardından toplantıda görüşülen konular ve çözüm önerileri "Sonuç Bildirgesi" ile üyelerimiz ve ilgili kurumlar ile paylaşılmıştı.

Sonuç bildirgesi ardından derneğimize ilişkin medya yansımaları aşağıda yer almaktadır.

Köşe Yazıları:

"Spor Bilimleri Derneği

1992’de dokuz akademisyen tarafından kurulmuş. Ülkemizde spor bilimlerinin gelişimine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve üyelerinin spor bilimlerinde yapacakları araştırmaları desteklemek amacıyla faaliyet göstermekte.

20 sene boyunca yürütülen çalışmalarla beden eğitimi kabuk değiştirmiş, okullardaki “beden” dersleriyle sınırlı kalan spor bilimlerinin okul duvarları dışına çıkması sağlanmış. Federasyonlarla ortak çalışmalar yapılarak milli takımlara, sporculara ve kulüplere destek verilmeye başlanmış. O dönemki adıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde antrenörleri geliştirmek üzere kurslar verilmiş. Zaman içinde eğitim ve gelişim amaçlı dergiler basılır, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenir olmuş. 70’li yıllarda sadece Ankara Gazi Üniversitesi’nin Beden Eğitimi Bölümü’ne ait olan spor bilimleri eğitimi, önce spor akademilerinde, YÖK’ün kuruluşundan sonra da üniversitelerin Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları’nda (BESYO) verilir hale gelmiş. Günümüzde 60’a yakın sayıya ulaşan BESYO’larda beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve rekreasyon uzmanları yetiştirilmekte.

Dernek, spor bilimleri alanında yayımlanmış en az iki makale ya da bir makalenin yanı sıra kongre ve sempozyumlarda sunulmuş en az iki bildiri sahibi 450’ye yakın akademisyen üyeden oluşuyor. Yurtiçinden 800 ve yurtdışından 50’ye yakın uzman bilim insanının katıldığı, 12-14 Aralık 2012’de Denizli’de düzenlenen son kongresinde 100’ün üzerinde bildiri tartışılmış. Ardından, 2012 Londra Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na yönelik değerlendirme toplantısı yapmış. Sunulan görüşler, “Sorunlar” ve “Çözüm Önerileri” olmak üzere iki başlıkta toplanmış ve sonuç bildirgesi ile deklare edilmiş.

Bildirgenin sorunlar bölümünde öncelikle federasyonlar ile Spor Genel Müdürlüğü’nün sistemli bir hazırlık sürecinden geçmediğine, Londra’da yönetim ve organizasyonla ilgili sorunlar yaşandığına, olimpik kafilede yer alan kişilerin görev tanımlarının somut şekilde yapılmadığına dikkat çekilmiş. Sporcu ve antrenör eğitiminde eksikliklerin varlığı vurgulanmış. Antrenörlerin sorunlarına yer verilmiş. Sporcu eğitim merkezlerinin etkili şekilde çalışmadığı belirtilmiş. Ödül yönetmeliğinin yarattığı sıkıntılar dile getirilmiş.

Başarı ölçütünün belirlenmemiş olduğu, çoğu federasyonun stratejik planının olmayışının ya da yetersizliğinin kısa, orta ve uzun dönemli başarı hedeflerinde belirsizlik yarattığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin görev tanımları ve sınırları konusunda karışıklık yaşandığı ifade edilmiş.

Sonuç bildirgesinin bir de çözüm önerileri kısmı var. O da haftaya... "

"Spor Bilimleri Derneği (2)

Geçen hafta yayımlanan yazımda; Spor Bilimleri Derneği’nin, Aralık 2012’nin ilkyarısında Konya’da düzenlediği 12’inci kongresi sonunda deklare edilen sonuç bildirgesinin “Sorunlar” bölümünü yazmış ve bildirgenin “Öneriler” kısmını bu haftaya bırakmıştım. Kongrenin Londra Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın değerlendirildiği toplantısının öneriler bölümü de sportif platformda sıklıkla dile getirilen konuları bilimsel bir tabana oturtmuş. Çocuklarımızın 12 yaşına gelinceye kadar her yıl, yaşına uygun yetenek taramasından geçirilmesi. Yetenekli bulunanların yarışmaya başlama yaşından önce en az beş yıl süreyle izlenmesi. Okulların spor altyapılarının güçlendirilmesi. En az bir beden eğitimi ile spor öğretmeninin görevlendirilmesi. Öğrenci sporculara nakit para yerine eğitim bursu verilmesi. Sporcu merkezli olan ödüllendirme sisteminin gözden geçirilerek sporcuyu geliştiren kadar yetiştiren antrenörlere de ödül verilmesi. Antrenör eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi. Hizmet içi eğitimlerle güncel bilgilerin aktarılması. Yeterlilik standartlarının gözden geçirilmesi. Her birinin düzenli bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) rolünün genişletilmesi. Ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil edecek elit sporcuların yetiştirilmesinde federasyonlarla TMOK’nin eşgüdüm içinde çalışması. Spora yönelik tesis ve araç-gereç, mali ve insan kaynaklarının ortak bir koordinatörlük tarafından yönetilmesi yapılan öneriler arasında. Ayrıca, olimpiyat oyunlarına yönelik stratejilerin daha uzun süreli planlanması. Yeterlilikleri çerçevesinde, antrenör ve sporcular için de gerçekçi, ölçülebilir, düzenlenebilir, spesifik, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi. Bilim ve teknoloji desteğinin çok daha etkin hale getirilmesi. Sporcuların sponsor şirketlerce desteklenmesi. Antrenman, yarışma ve eğitim masraflarının sponsorlarca üstlenilmesi. Her düzeyde verinin kayıt altına alınması. Sorun odaklı ve derinlikli araştırmalar yapılması. Analizlerin raporlaştırılması.

Sonuçların pratiğe aktarılması. Spor bilimleri nstitüleri ve olimpiyat hazırlık merkezlerinin kurulması gereği ifade edilmiş. Bir kere daha anlaşılıyor ki, sportif başarıya yönelik çalışmaların bilimsel tabana oturtulabilmesi için yeterli donanımda bilim insanına sahibiz. Sıkıntı, var olan kaynakların ortak istek ve güçle kullanılmasında yaşanıyor. “Dediğim dedik” anlayışı iletişimi bitiriyor; sorunlar önce problem, sonra da kangren oluyor. "

Diğer Haberler

Dernek Hakkında

Duyurular

Çalışma Grupları

Fotoğraf Galerisi

Kurumlar

Bağlantılar

Basın Odası

İletişim

Üyelik